Arboretet • Arboretvej 2 • 2970 Hørsholm • T 46 40 00 42 • info@15junifonden.dk
   

Stynede popler

Bevarelse af natur-, kultur- og landskabsmæssigeværdier gennem styning af poppel- og piletræer

Projektet vil bidrage til, at det kultur- og landskabmæssige element med stynede træer i det Lolland-Falsterske landskab bliver sikret, og genskabt for eftertiden gennem styning af ældre træer samt retablering af bevaringsværdige levende hegn. Derudover vil en sikring af de stynede træer bidrage til en styrkelse af biodiversiteten, for de dyr og planter, som holder til eller lever i gamle træer. Flere af de stynede træer kan være flere hundrede år gamle, og oftes står de, som en "hul" skal, som der stadig, er massere af liv i. I disse "hule" træstammer findes der et myiade af liv,- særligt af insekter, men også hulrugende fugle, padder og flagermus holder til i disse træer. Projektet kan følges påwww.pilogpoppel.dk samt video med styning af pil på Falster.