Arboretet • Arboretvej 2 • 2970 Hørsholm • T 46 40 00 42 • info@15junifonden.dk
   

Sølsted_tudseSølstedfolder  

Sølsted Mose

Projektets formål er at genskabe en aktiv højmose i Sølsted Mose, herunder at genskabe de hydrologiske forhold. Årtiers tørvegravning og dræning har medført, at den naturlige højmose er forsvundet og afløst af nedbrudt højmose, vandhuller, fattigkær og dyrkede arealer. Området er under kraftig tilgroning.

Genopretning af områdets hydrologi betyder, at afvandingsforholdene ændres på ca. 220 ha. stort areal.

Yderligere oplysninger findes på Naturdok.dk

Dyndsmerlingen

Sølsted mose er, så vidt vides, det eneste sted i Danmark, hvor den sjældne fisk dyndsmelingen yngler. Dyndsmerlingen har udviklet en speciel metode til at overleve i iltfattigt vand.