Arboretet • Arboretvej 2 • 2970 Hørsholm • T 46 40 00 42 • info@15junifonden.dk
   

 

Afgræsning ved Skallerup Klit

Projektet er realiseret uden nævneværdige problemer. Gammelt pigtrådshegn er erstattet af ca. 17 km nyt glat 2-trådet kreaturhegn og nethegn til får. Der er samlet blevet hegnet 138 hektar, som afgræsses, samtidig med at der er fuld adgang for alle til arealerne, som i høj grad benyttes rekreativt, beliggende tæt på et stort feriecenter.

Projektet har sikret bevarelse og forbedring af naturværdierne i området. Græsningen, som kan bremse tilgroning og til en vis grad medvirke til åbning af tilgroede områder, er sikret i mange år ud i fremtiden med solidt og langtidsholdbart hegn. De sjældne arter i området, som trives i de lysåbne områder, er derved også sikret mange år ud i fremtiden. Området er især kendt for en stor bestand af den sjældne nikkende kobjælde og rigt fugleliv.

Projektet har, udover sikring af biologisk mangfoldighed, resulteret i dyrevelfærdsforbedret afgræsning idet pigtrådshegn er erstattet med glat kreaturhegn. Samtidig er offentlighedens adgang til arealerne sikret med publikumsgennemgange, der forhindrer dyrene i at komme ud af hegnene, og bevarelse og benyttelse af arealerne kan fungere samtidig.

Projektet er forankret hos Hjørring Kommune, som er projektejer. Projektet er udført som et samarbejde mellem lokale dyreholdere og lodsejere, Hjørring Kommune og Agri Nord.

Afrapportering til 15. Juni Fonden.

Yderligere information findes på naturdok.dk