Arboretet • Arboretvej 2 • 2970 Hørsholm • T 46 40 00 42 • info@15junifonden.dk
   

Brushaner

Foto af brushaner: DOF Amager

 

Saltholm

"Saltholm - et åbent landskab", er et projekt der som målsætning har, at udvikle frilufts-, natur- og kulturoplevelser kombineret med facilliteter til natur- og kulturhistorieformidling på øen. 

 

Saltholm er en ca. 1600 ha stor ø, beliggende midt i Øresund, ca. 12 km i luftlinie fra Københavns centrum. Øen er en flad kalkgrund, der hæver sig ca. 1 – 2½ meter over havets overflade.

 

Øen har været kendt siden middelalderen, især for brydning af kalken, der ligger tæt under overfladen, og har en beskaffenhed, der gør den velegnet til byggemateriale. Visse steder har kalken en beskaffenhed, der gør, at den ligefrem kan udskæres i kvadre. Kalkbrydningen ophørte i sidste ½-del af 1800-tallet.

 

Amagers bønder købte øen af staten i 1871 og slog sig sammen i et ejerlaug og benyttede primært øen til sommergræsning for kvæg. Flere danske malere har benyttet øen og udskibningen af kvæget til yndede motiver. En del kan opleves på Kastrupgårdsamlingen og Museum Amager.

 

Øen har en unik natur, flora og fauna. Her kan bl.a. opleves den blå iris, dansende brushaner, sæler og et utal at spændende fuglearter på de flade strandenge.

Der er offentlig adgang til øen.