Arboretet • Arboretvej 2 • 2970 Hørsholm • T 46 40 00 42 • info@15junifonden.dk
   

Nordøstsjælland2Nordøstsjælland1 

 

 

Fra udkantsområde til kongeligt revir – Nordøstsjælland gennem de sidste 3000 år

En kultur- og naturhistorisk belysning af skovenes, bebyggelsens og agerlandets forandringer
 

Det er projektets formål at belyse de lange linjer bag det nuværende nordøstsjællandske landskab – Danmarks nok mest benyttede rekreative område. Dokumentationen af den bebyggelses- og landskabshistoriske udvikling sker i et tværvidenskabeligt samarbejde med vægt på palæoøkologiske og arkæologiske undersøgelser. Projektet har såvel et forsknings- som formidlingsmæssigt sigte, og resultaterne af undersøgelserne vil blive formidlet bredt. Projektet løber i 2012-2013 og gennemføres i et samarbejde mellem De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS), Hørsholm Egns Museum og SAXO-Instituttet ved Københavns Universitet.