Arboretet • Arboretvej 2 • 2970 Hørsholm • T 46 40 00 42 • info@15junifonden.dk
   

moskusokser

Foto: Niels Martin Schmidt 

Bevægelsesmønstre hos moskusokser i verdens største nationalpark

 Moskusoksen er den eneste store planteæder i Nordøstgrønlands højarktiske egne, og indtager her en særdeles central rolle i den landbaserede fødekæde. Fra den langsigtede overvågning ved Zackenberg i Nordøstgrønland har vi et detaljeret kendskab til bl.a. moskusoksernes færden om sommeren. Men hvordan samspillet mellem moskusokserne og de miljømæssige faktorer ser ud på årsbasis og på en større geografisk skala er endnu uvist. I dette projekt vil vi derfor udbygge den basisviden vi allerede har, ved at udstyre et antal moskusokser med GPS-sendere og dermed undersøge samspillet mellem klimaet, planterne og moskusokserne gennem en toårig periode. Projektet vil således dokumentere moskusoksernes bevægelsesmønstre og arealudnyttelse på årsbasis, samt kortlægge betydningerne af specifikke vegetationstyper, plantevækst, og klimatiske forhold, og projektet vil derfor også bidrage til udpegningen af mulige hot-spots for moskusokser i verdens største nationalpark til brug for forvaltningen. Projektet er et samarbejde mellem Institut for Bioscience, Aarhus Universitet og København ZOO.