Arboretet • Arboretvej 2 • 2970 Hørsholm • T 46 40 00 42 • info@15junifonden.dk
   

Høgdal

Foto: Rune Hauskov Kristiansen

Høgdal

Projektets formål er at udvikle Høgdal til et naturnært oplevelsessted, hvor gæsterne under besøget tages med tilbage i tiden til et meget velbevaret og autentisk gårdmiljø (en skovlovring) fra den førindustrielle tid. Til Høgdal er der 54 ha. med blandet skov, mose- eng- og hedearealer samt et velbevaret overdrev.

På gården er en lang række af de oprindelige møbler, husgeråd, landbrugsredredskaber, værktøjer m.m. bevaret, alt sammen effekter, som må bruges af de besøgende og af stedets frivillige.

Projektet henvender sig til en meget bred målgruppe, hvor afviklingen af besøgene tilrettelægges efter gruppernes ønsker og behov. Grupperne kan eks. være:

- Skoleelever, som her vil kunne opleve, hvordan livet blev levet på stedet for ca. 100 år siden.

- Ældre og demente vil her kunne få nogle virkelig gode erindringsoplevelser.

- Familiebesøg, hvor generationerne vil kunne samles om en fælles oplevelse.

I løbet af året vil der blive afholdt offenlige dagsarrangemeneter, eks. ”Høstdag” med le, ”Spis stedets urter og svampe”, ”Markedsdag” m.m.

Til stedet er der knyttet en meget stor og aktiv gruppe af frivillige, som ønsker at bidrager med vedligeholdelse af stedet samt ved afholdelse af arrangementer, hvilket har en positiv effekt i lokalsamfundet.

I udviklingsperiodener der planlagt en omfattende indsats i forhold til formidling af Høgdal og til stedet knyttes der natur- og kulturformidlere.

Vi forventer at min. 5.000 gæster på Høgdal hvert år.