Arboretet • Arboretvej 2 • 2970 Hørsholm • T 46 40 00 42 • info@15junifonden.dk
   

Hammerhus 

Fotograf: Tino Hjorth-Bjerregaard 

Hammershus klippens flora

Hammershusklippen er kendt for at være den mest blomsterrige lokalitet på Bornholm med flere meget sjældne hjemmehørende plantearter. Der er fundet omkring 300 plantearter, hvilket svarer til ca. 10 % af den danske flora.

Området er endvidere en af de fineste lokaliteter for levende fortidsminder i Skandinavien. Formålet med projektet er at sikre at områdets unikke flora bevares og formidles til de ca. 400.000 gæster, som hvert år besøger Hammershus. Bevaring: Særligt fokus vil der være på de levende fortidsminder. Hvor en nyskabende indsats til bevaring for denne "plantegruppe" vil blive udviklet i et tværfagligt samarbejde mellem arkæologer, restaureringsarbejdere og Naturstyrelsen.

Derudover vil rydning af krat på de tilgroede meget artsrige klippeoverdrev prioriteres højt. Alt dette dokumenteres og forankres i pleje- og driftsplaner i Naturstyrelsen Bornholms kommende femtenårige driftplan. Formidling: Den nyskabende indsats for bevaring af levende fortidsminder, vil blive formidlet gennem artikler og best-practice. Endvidere vil formidling om botanikken indgå i det kommende nye besøgscenter for foden af Hammershus.

Yderligere detaljer findes i Naturdok.dk.