Arboretet • Arboretvej 2 • 2970 Hørsholm • T 46 40 00 42 • info@15junifonden.dk
   

Køerlyse 

Foto: Else Mikkelsen

Guldborgsund - afgræsning af strandenge

Formålet med projektet er at sikre, at der igen kommer græsning på strandengene langs med Guldborgsund, så det rige plante- og dyreliv kan reetableres. Strandengene, der er groet til i tagrør indeholder ikke nær så mange vilde dyr og planter, som en åben strandeng.

Samtidig vil græsning på engene medføre en større landskabsmæssig oplevelse i form af de åbne vidder langs det smukke Guldborgsund.