Arboretet • Arboretvej 2 • 2970 Hørsholm • T 46 40 00 42 • info@15junifonden.dk
   

kvæg

urupdam

Foto: Else Mikkelsen

Genopretning af moser på Fyn

Projektets formål er at forbedre og genskabe sårbare og højt målsatte moseområder på Fyn på samlet set ca. 280 ha.

Det drejer sig om mosetyperne: højmose, rigkær, hvas avnknippe moser, kilder og væld.

Mosernes tilstand forbedres ved rydning, forbedring af hydrologi og afgræsning samt genskabes ved at landbrugsarealer tages ud af omdrift med hævning af vandstanden og etablering af afgræsning.

 Der henvises til hjemmeside for projektet: https://sitecore.odense.dk/subsites3/life70