Arboretet • Arboretvej 2 • 2970 Hørsholm • T 46 40 00 42 • info@15junifonden.dk
   

Ederfugle laboratorium 

De indsamlede ederfugle måles og vejes i Laboratoriet, hvorefter fødeindholdet analyseres.

Foto: Lars Haugaard.

Faktorer der regulerer bestanden af Ederfugl

Ederfugl forekommer overalt langs de danske kyster. Men dens antal er reduceret be-tydeligt gennem de sidste årtier, hvilket tydeligt fremgår af det årlige jagtudbytte, der er faldet fra 150.000 nedlagte ederfugle i 1980'erne til 50.000 fugle de sidste år. Nedgangen har bekymret mange mennesker, og flere undersøgelser er foretaget uden at der er fundet overbevisende svar. Det kan bl.a. skyldes at undersøgelserne især har været koncentreret til ynglepladserne. Denne undersøgelse fokuserer på ederfuglenes forhold udenfor yngletiden. Ederfuglene opbygger nemlig deres kropsreserver i vinterhalvåret, til den næste ynglesæson, hvor ynglesuccesen afspejler hunnernes kropskondition. Undersøgelser i vintersæsonen er besværlig, da ederfuglene befinder sig langt til havs, og gennemføres derfor med jægere, som kender disse forhold. Det forventes at resultaterne giver ny viden om de faktorer, som har betydning for ederfuglenes formering, og at denne viden bliver implementeret i en fremtidig forvaltning af arten.