Arboretet • Arboretvej 2 • 2970 Hørsholm • T 46 40 00 42 • info@15junifonden.dk
   

Fugle skrives i Mandtal

Foto: Brian Nilsson

Fuglene skrives i mandtal

DOF’s bidrag til Birds In Europe 3 - en revideret og komplet status for Europas vilde fugle

Dansk Ornitologisk Forening ønsker at bidrage til en komplet opgørelse over udviklingen i bestandene af samtlige europæiske ynglefugle. Birds in Europe 3, der er planlagt til at udkomme i 2014, bliver den tredje komplette status for samtlige af Europas vilde fugle. Publikationen bygger på to forudgående udgaver, der udkom i hhv. 2004 og 1994. DOF har, som den danske partner i BirdLife International, bidraget til de første to udgaver af Birds in Europe, og det er vigtigt for DOF, at få mulighed for at bearbejde og levere data for de danske fugle til denne tredje udgave. DOF’s bidrag består i at levere estimater på bestanden af samtlige ynglefugle i Danmark. Estimaterne tager udgangspunkt i DOF’s løbende overvågning af de almindelige danske ynglefugle, af de 200 vigtigste danske fuglelokaliteter og registrering af 40 truede og sjældne ynglefugle i Danmark, suppleret af informationer fra DOFbasen, der årligt bidrager med 1 mio. fugleobservationer. Alle disse informationer tilvejebringes ved frivilligt arbejde blandt de ca. 1200 medlemmer, der arbejder aktivt for fugle- og naturbeskyttelse bl.a. gennem registrering i naturen.