Arboretet • Arboretvej 2 • 2970 Hørsholm • T 46 40 00 42 • info@15junifonden.dk
   

Ensian Blåfugl 

Foto: Ensianblåfugl

Danmarks dagsommerfugle

Mange af Danmarks dagsommerfugle bliver stadig mere sjældne og en række arter er enten uddøde i nyere tid eller findes nu kun på nogle få lokaliteter. Samtidig er der store huller i vores viden om status og effektive forvaltningstiltag for de enkelte arter. Dette projekt vil tilvejebringe noget af denne viden til brug for den fremtidige forvaltning af truede dagsommerfugle. Projektet gennemføres som et ph.d.-projekt udført af Anne Eskildsen og vejledt af Toke Thomas Høye og Daniel Kissling, Institut for Bioscience, Aarhus Universitet.