Arboretet • Arboretvej 2 • 2970 Hørsholm • T 46 40 00 42 • info@15junifonden.dk
   

Bornholmsk udstillingsvindue 

Foto: Palle Madsen

Bornholmsk udstillingsvindue for fuld bæredygtighed - et pilotprojekt for integreret vildt-, skov- og naturforvaltning i økonomisk og økologisk balance

Formålet med pilotprojektet er at kick-starte udviklingen og restaureringen af et 700 ha privatejet skovlandskab på Bornholm. Området består af Bodilsker og Poulsker Plantager, som indgår i et samlet Natura 2000 område.

Det overordnede mål med det samlede initiativ er at skabe et skovlandskab med en betydeligt højere værdi for vildtet, naturen og biodiversiteten end skoven har i sin nuværende tilstand. Det er også målet, at disse værdier for vildtet allerede skal skabes og være tilgængelige for vildtet i selve konverterings- og foryngelsesfasen. Det skal ske ved at undgå de velkendte og dyre foryngelsesmetoder i skovbruget baseret på plantning og langvarig hegning af foryngelsesarealerne, og i stedet anvende vildtvenlige og -robuste foryngelsesmetoder primært baseret på såning.

Dertil kommer etablering af et sammenhængende system af lysåbne natur- og skovarealer samt anvendelsen af naturpleje i de lysåbne habitater.