Arboretet • Arboretvej 2 • 2970 Hørsholm • T 46 40 00 42 • info@15junifonden.dk
   

Græsslet_biomasse

Skovhagl - er der fortsat grundlag for en særlig forvaltning?


Projektets formål er at udvikle metoder til forvaltning af vildtet i forbindelse med høst af naturlig biomasse i ådale og udvikle metoder til at reducere antal høstdræbt vildt.  

I Nørreådalen høstes naturligt forekommende biomasse med henblik på at skaffe energi gennem bioforgasning, pleje naturen og høste næringsstoffer fra de vandløbsnære arealer. Projektet bidrager til at der kan tages særlige hensyn til jagtmæssige og ornitologiske interesser sammen med hensyn til floraen.

Erfaringer fra Nørreådalen forventes at kunne overføres til andre Natura 2000 arealer, der kan plejes med høst af biomasse.

Projektet udføres af Natur & Landbrug ApS, Danmarks Jægerforbund, LMO (landbrugscenter - Søften - Viborg), sammen med frivillige fra lokale jagtforeninger og Dansk Ornitologisk Forening.