Arboretet • Arboretvej 2 • 2970 Hørsholm • T 46 40 00 42 • info@15junifonden.dk
   

Biodiversitetssymposium

  

Evidensbaseret naturgenopretning.  

Danmarks miljøundersøgelser, Afdeling for Vildtbiologi og Biodiversitet, Aahus Universitet gennemfører et projekt om

"Evidensbaseret naturgenopretning".

Formålet med projektet er at danne grundlag for evidensbaseret naturgenopretning ved at præcisere målsætninger,

målrette virkemidler og foretage en videnskabelig evaluering af de forskellige virkemidlers effektivitet i forhold

til at standse tilbagegangen i biodiversitet.

Ved et stort biodiversitets symposium holdt i Aarhus den 20.-21. januar 2011 blev konklusionerne fra en ny rapport udarbejdet af Danmarks miljøundersøgelser præsenteret:

  • Skoven er det økosystem i Danmark med flest arter. Andelen af løvskov og mængden af dødt ved er i fremgang. Alligevel er den biologiske mangfoldighed fortsat i tilbagegang i skovene.
  •  Internationalt er det især de gamle naturlige løvskove på kyster med erosion eller fremvældende grundvand, der er værdifulde.