Arboretet • Arboretvej 2 • 2970 Hørsholm • T 46 40 00 42 • info@15junifonden.dk
   

 Mølleåen

Foto: Else Mikkelsen  

Natur

Indenfor kategorien "natur" medvirker Fonden til

- sikring af de danske landskabelige værdier med dens natur og biodiversitet herunder den danske flora og fauna

Liste over støttede natur projekter opdateret pr. 17. december 2018.

Eksempler på støttede projekter kan ses i kolonnen til venstre.

Kort over støttede natur projekter - forvaltning

Eksempler på afrapportering på naturprojekter:

Skallerup klit

Ærø nyt vådområde

Formidlingscenter Egebjerg Mølle

Løgfrøen ved Sevel Skovby

Naturpleje på strandenge på Nordals