Arboretet • Arboretvej 2 • 2970 Hørsholm • T 46 40 00 42 • info@15junifonden.dk
   

Øm Kloster  

Klosterhave på Øm Kloster

Øm Klostermuseum fik i den nyrestaurerede klosterhave udskiftet de gamle plantenavneskiltene fra 1926.

 

Klosterhavens oprindelige plan fra 1926 med 63 små  firkantede bede på 1x1 meter er bibeholdt ved restaureringen

og kanterne er omlagt med røde klinker.

Mange af havens planter stammer fra den klosterhave, som munkene anlagde ved klostret.

 

Overlevende frø

Munkene forlod klostret midt i 1500-tallet. Tomterne lå urørt indtil 1912, hvor de første arkæologiske udgravninger begyndte.

Pludselig væltede det frem med bulmeurt, hvis frø havde ligget i dvale i mange hundrede år.

Den lokale apoteker fandt yderligere 13 arter, der var overlevet som frø.

 

Disse planter har dannet grundstammen i den klosterhave, der blev anlagt på stedet i 1926.