Arboretet • Arboretvej 2 • 2970 Hørsholm • T 46 40 00 42 • info@15junifonden.dk
   

Prædation på markvildt

Undersøgelsen søger at belyse, om der kan være sammenhæng mellem rovdyrenes prædationstryk på markvildtet og de landskabsændringer, vi har oplevet over de seneste 50. år. Med marksammenlægninger og nedlæggelse af markskel forsvinder en del af de små biotoper, som fungerer som levesteder for en del af agerlandets dyr og planter. Manglende fødegrundlag kan gøre bestande mere sårbare overfor prædatorer, dels fordi individerne i bestanden kan have lavere kondition, dels fordi de i forsøg på at finde føde måske presses til mere risikovillig adfærd. Smalle lineære småbiotoper og levende hegn kan ligefrem, hvis der kun er få tilbage i landskabet, komme til at virke som "økologiske fælder" hvor agerhøns og andet vildt trænges sammen, og dermed bliver lettere at finde for rovdyr. Også mangel på primærfødeemner til rovdyrene fx musebestanden kan evt. føre til et øget prædationstryk på småvildtet.

Plakat med oplysning om projektet.

Plakat til Falck