Arboretet • Arboretvej 2 • 2970 Hørsholm • T 46 40 00 42 • info@15junifonden.dk
   

Kronhjort

Foto:Else Mikkelsen

Kronvildtet på Sjælland

Praksisorienteret forskning- og forvaltningsprojekt 2012-2014.

Projektet sigter på at understøtte en bæredygtig og integreret forvaltning af den stigende bestand af kronvildt på Sjælland i nært samspil med lokalsamfundet og jordbruget for herved at indpasse kronvildtet og afbøde ulemper i forhold til skov- og landbrug. Ydermere skal det skabe viden- og samarbejdsgrundlag til at udnytte bestandene optimalt i forhold til publikumsoplevelser, jagt- og naturpleje.

Projektet skal udvikle en værktøjskasse:

- redskaber til bestandsopgørelse

- integreret vildtforvaltning, naturpleje og jordbrug

- afværgning af vildtskader

- vildtpleje og afskydning

- samarbejde og forvaltningsområder