Arboretet • Arboretvej 2 • 2970 Hørsholm • T 46 40 00 42 • info@15junifonden.dk
   

 

Naturformidling i jagtens optik og -viden i børnehøjde, der fører til holdningsdannelse

Danmarks Jægerforbunds naturformidling ønsker at mindske naturfremmedgørelsen hos børn og unge. Vi formidler i høj grad kendskab til vildtets biologi og adfærd og bæredygtig benyttelse af naturen. I mange tilfælde er det med jagten som middel til nå dette mål.

Med dette projekt ønsker vi at styrke indsatsen overfor Folkeskoler. Der udarbejdes undervisningsmaterialer, som understøtter naturformidlerens besøg på skoler. Naturformidlerne kommer både ud på skoler, men inviterer også skoleklasser hjem til sig selv og viser, hvordan bæredygtig jagt udnytter et overskud af naturens ressourcer.

Eleverne får ”hands on” og lærer, at kød ikke er noget, man bare finder i køledisken. Det giver anledning til en udviklende snak om anvendelse af det nedlagte vildt, og hvor kødet i køledisken kommer fra. Vi arbejder med fugles anatomi, fysiologi og biologi. Naturformidlingen har et årligt forbrug på 3000 fugle. Der er både indkøbt fugle til dissektion og til tilberedning i hjemkundskabslokalet.