Arboretet • Arboretvej 2 • 2970 Hørsholm • T 46 40 00 42 • info@15junifonden.dk
   


Foto: Else Mikkelsen

Dianas Døtre - kvindelige jægere dengang og nu

I løbet af 2009 og 2010 indsamlede Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseet og Kvindemuseet data fra ca. 800 af de i alt godt 16.000 kvindelige jægere,der findes i Danmark, og resultaterne præsenteres i særudstillingen og kataloget "Diana's Døtre - kvindelige jægere dengang og nu".

At kvinder kan både skyde og ramme, er ingen længere i tvivl om, men hvad der får dem til at gå på jagt, var der ikke nogen, der havde undersøgt, før Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum og Kvindemuseet i Danmark i 2009 fik Kulturarvstyrelsens støtte til at undersøge de kvindelige jægere for at finde ud af, hvem de var og hvad der drev dem.