Arboretet • Arboretvej 2 • 2970 Hørsholm • T 46 40 00 42 • info@15junifonden.dk
   

LIFE 

Foto: Jens Friis Lund

Jagt, vildtforvaltning og samfund

Projektet ’Jagt, vildtforvaltning og samfund’ vil forøge vores forståelse af jagt- og vildtforvaltningens praksis i et samfundsmæssigt perspektiv.

Projektet søger at forbedre vores viden om hvordan generelle rammevilkår, såsom lovgivning, tilskud og ejerforhold,

påvirker jægere og lodsejeres jagt- og vildtforvaltning.

Dertil søger projektet at afdække og forstå hvilke interesse- og værdibaserede konflikter der udspringer af jagt- og vildtforvaltningens praksis i mødet med det øvrige samfund.

Resultaterne af disse undersøgelser vil blive formidlet bredt, og forbedre vidensgrundlaget for både jagtens og vildtforvaltningens praksis og debatten om mål og midler for jagt- og vildtforvaltning i Danmark.

Projektet implementeres af Skov & Landskab, Københavns Universitet og løber i perioden 2011-2014. Kontakt: Jens Friis Lund, jens@life.ku.dk.