Arboretet • Arboretvej 2 • 2970 Hørsholm • T 46 40 00 42 • info@15junifonden.dk
   

Foto: Magnus Elander

Forbedret gåsejagt - lokal frivillig organisering af jagt som led i den internationale forvaltningsplan for kortnæbbet gås

Et samarbejdsprojekt mellem Aarhus Universitet og Danmarks Jægerforbund

I mange europæiske lande er der stigende konflikter med bestande af gæs, som er taget kraftig til i antal de senere årtier. Nu er der for første gang lavet en international forvaltningsplan som skal forsøge at håndtere disse konflikter, og Svalbards ynglebestand af kortnæbbet gås, som trækker gennem Danmark, er udvalgt som det første eksempel. Et af målene i denne plan er at øge afskydningen af gæs, så bestanden kan holdes på et stabilt niveau. Formålet med dette projekt er at lave et dansk fireårigt forsøg, hvor det vil blive afprøvet konkret, hvordan jagt på gæs kan optimeres, så afskydningen kan forøges på en kontrolleret måde, samtidig med at forstyrrelse og anskydning af gæssene minimeres. Projektet vil basere sig på frivillige aftaler og blive udført i et tæt samarbejde mellem jægere, lodsejere og forskere for at opnå fælles læring og tilpasning af forsøget, således at det bliver realistisk at videreføre efter forsøgsperioden. Perspektivet for de involverede gåsejægere er, at de kan opnå en bedre gåsejagt og samtidig medvirke til en ansvarlig og helhedsorienteret forvaltning af en naturressource. Det langsigtede mål er, at denne nye form for adaptiv forvaltning kan spredes og tilpasses til andre områder og arter og generelt medvirke til konfliktløsninger inden for naturforvaltningen. Projektet vil blive udført ved Vejlerne i Nordjylland og omkring Ringkøbing Fjord i Vestjylland.

Projektleder: professor Jesper Madsen, Aarhus Universitet, Institut for Bioscience.