Arboretet • Arboretvej 2 • 2970 Hørsholm • T 46 40 00 42 • info@15junifonden.dk
   

Fasan_bly  

Blyindhold i fuglevildt 

I 2006 og de følgende år konstaterede Fødevarestyrelsen markant forhøjet blyindhold i dansk konsumfuglevildt. Som følge heraf iværksatte den danske vildtkødbranche i 2008 en undersøgelse af kilderne til blyforekomsterne. Undersøgelsen blev gennemført af Dansk Jagtakademi i samarbejde med Danmarks Tekniske Universitet og bestod af bl.a. målinger på kontrolgrupper af fasaner, indsamling og analyse af hagl i fuglekråser. Resultaterne viste, at blyet hovedsagelig stammede fra bly fra hagl, der under jagt indskydes i fuglevildt. Der var tale om blyholdige bismuthhagl og ulovligt anvendte blyhagl. Siden 2009 har antallet af overskridelser været lavere, formentlig på grund af reduceret indhold af bly i bismuthhagl, bedre overholdelse af forbuddet mod blyhagl eller tilbageholdenhed med levering af fuglevildt fra distrikter, hvor der er mistanke om anvendelse af blyhagl. Undersøgelsen blev afrapporteret i 2009, men der har været opfølgning i 2010 og 2011. Samtidig er resultaterne bearbejdet videnskabeligt og foreligger nu på engelsk.

Poster om undersøgelsen.