Arboretet • Arboretvej 2 • 2970 Hørsholm • T 46 40 00 42 • info@15junifonden.dk
   

kuffert   

Foto: Else Mikkelsen

"Fri for Mobberi"

"Fri for Mobberi" er et forebyggende anti-mobbeprogram, der rette sig mod 3 - 8-årige i børnehaver og skoler. Børnene får henholdsvis en børnehave- og en skolekuffert. I kufferten er materialer, der inspirerer til samtaler og leg med fokus på værdierne: tolerance, respekt, omsorg og det at være en god kammerat.

"Fri for Mobberi" anvendes i dag i over 1000 børnehaver og 350 skoler i Danmark. Det betyder, at ca. 80.000 børn er involveret i programmet. Ca. 30.000 pædagoger og lærere har været på kursus i "Fri for Mobberi" programmet.

"Fri for Mobberi" bliver fulgt af et forskerteam fra Roskilde Universitet. Forskerne har påvist, at børnene er markant bedre til at tackle drillerier og mobning på de skoler og institutioner, der arbejder intensivt med "Fri for Mobberi".