Arboretet • Arboretvej 2 • 2970 Hørsholm • T 46 40 00 42 • info@15junifonden.dk
   

Lise og DrengenLise og Valdemar Kähler 

Stifterne: Lise og Valdemar Kähler 

Fondens historie

15. Juni Fonden er stiftet af Lise og Valdemar Kähler i 1991. Fonden blev indsat som universalarving efter stifterne, der var barnløse, og i 2010 modtog 15. Juni Fonden en efter danske forhold betydelig arv.

Navnet "15. Juni Fonden" er udsprunget af fødselsdagen for Valdemar Kählers mor og er endvidere datoen for stiftelsen af Fonden. Den 15. juni hedder i øvrigt også "Valdemarsdag".

Fondens formål afspejler stifternes store interesse for kunst og kultur, forskning og uddannelse, samt deres humanitære og sociale engagement og glæde ved den danske natur og jagt.

Deres store kunstinteresse gav sig blandt andet udtryk i, at stifterne var ivrige opkøbere af moderne kunst, og især Cobra kunsterne havde deres særlige interesse. Derudover var Valdemar Kähler initiativtager til i 1962 at udnævne en nulevende dansk kunstner til årets Rockwool kunstner. Et maleri fra denne kunstner blev valgt ud og Rockwool fik retten til at lave reproduktioner af dette billede. Ad denne vej blev moderne dansk kunst bredt distribueret til arbejdspladser og hjem igennem 47 år.

Stifterne var begge naturinteresserede og nød at færdes i naturen. De tog også gerne på ornitologiske rejser. Derudover var Valdemar Kähler en ivrig jæger, og netop dette sammenfald er grunden til, at én af fondens formålsparagraffer udtrykker et ønske om, at fonden medvirker til, "at der i Danmark opretholdes en rimelig balance mellem på den ene side jagtinteresser og på den anden side hensynet til dyrene i naturen, med tilbørlig hensyntagen til begge interesser".

Lise og Valdemar Kähler bevarede igennem alle år en tæt tilknytning til Bornholm, hvor de selv havde boet fra 1943 og frem til 1963.