Arboretet • Arboretvej 2 • 2970 Hørsholm • T 46 40 00 42 • info@15junifonden.dk
   

Kategori

Tusinde kr.

Kunst og kultur

78.236

Humanitære og sociale

33.296

Natur

129.100

Jagt

28.583

Total

269.215

Figur som viser størrelsen af donationer, som 15. Juni Fonden har uddelt i perioden 2010-2017.

Ved uddelinger løbende over flere år tages hele donationen med i det år, hvor tilsagnet gives.