Arboretet • Arboretvej 2 • 2970 Hørsholm • T 46 40 00 42 • info@15junifonden.dk
   

blåfugl

Foto: Else Mikkelsen  

  

Fondens formål

”Fondens formål er at virke til gavn for det danske samfund ved, alt efter fondsbestyrelsens nærmere bestemmelse,

a) at støtte kunst og kulturelle formål

b) at støtte forskning og uddannelse

c) at støtte humanitære og sociale formål

d) at medvirke til at sikre de danske landskabelige værdier og den danske flora og fauna

e) at medvirke til at der i Danmark opretholdes en rimelig balance mellem på den ene side jagtinteresser og på den anden side hensynet til dyrene i naturen, med tilbørlig hensyntagen til begge interesser.

Fondsbestyrelsen afgør i hvilket omfang og på hvilken måde de enkelte af de ovennævnte formål til enhver tid skal nyde fremme.

15. Juni Fondens bestyrelse har valgt at lægge hovedvægten på følgende områder:

- sikring af de danske landskabelige værdier med deres natur og biodiversitet, herunder den danske flora og fauna

- balancen mellem jagt- og naturinteresser.