Arboretet • Arboretvej 2 • 2970 Hørsholm • T 46 40 00 42 • info@15junifonden.dk
   

Kejserkåbe. Foto: Kurt Engelhardt

 

Om 15. Juni Fonden

15. Juni Fonden arbejder med følgende områder, som alle er udsprunget af fondens formål:

     o Kunst og kultur

     o Forskning og uddannelse

     o Humanitære og sociale formål

     o Den danske natur med dens flora og fauna

     o Balancen mellem jagt- og naturinteresser


15. Juni Fondens bestyrelse har dog valgt at lægge hovedvægten på de ansøgninger, der tilgodeser:

- sikring af de danske landskabelige værdier med deres natur og biodiversitet, herunder den danske flora og fauna

- balancen mellem jagt- og naturinteresser.