Arboretet • Arboretvej 2 • 2970 Hørsholm • T 46 40 00 42 • info@15junifonden.dk
   

Prisoverrækkelse naturpriser

Prismodtagerne Ulrik Lund og Henrik Holm, formand for Naturplejeforeningen Hellerød Kær. Til venstre Helene Kähler Hjenner, formand for 15. Juni Fonden.

Pressemeddelelse om prisuddelingen

15. Juni Fondens Naturpris 2016

Uden Naturplejeforeningens indsats ville kæret med dets rige naturindhold være helt eller delvist forsvundet. Nærmest i ”sidste øjeblik”, i 2005, igangsatte kærets lodsejere med Henrik Holm i spidsen en omfattende indsats, der siden har ført til genopretning og naturpleje af rigkæret.

I dag er omkring 25 lodsejere organiseret i Naturplejeforeningen, der manuelt har ryddet pilekrat og tagrør og igangsat græsning, så der i dag kan gå ca. 30 galloway-dyr i kæret. Områdets naturkvalitet er høj og fortsat stigende, ligesom der løbende arbejdes for mindre udvidelser af naturområdet.

Arbejdet med naturplejen støttes i dag også af foreningen ”Kærets Venner”, der for at deltage i opsynet med dyrene ud over forkøbsret til kød fra kvæget har fået lovning på motion og naturoplevelser. Projektet er således godt forankret i lokalområdet og blandt andet kan kød fra dyrene nydes på Tambohus Kro, der ligger som nabo til det værdifulde naturområde.

Det indgår også i 15. JUNI FONDENS bedømmelse af projektet, at samarbejdet mellem Hellerød Naturplejeforening, Danmarks Naturfredningsforening og Struer Kommune har kørt forbilledligt. Samarbejdet kører under det fine motto: ”God natur skaber vi sammen”.

NATURPRISEN 2016 på 150.000 kroner går derfor til Hellerød Kær Naturplejeforening v/ formand Henrik Holm. Struer Kommune har ved indstilling af prisen pointeret: ”Hvis der var flere som Hellerød Kær Naturplejeforening og Henrik Holm, så ville den danske natur ikke være så trængt”. 15. JUNI FONDEN håber med prisen at inspirere flere til lignende tiltag.

15. Juni Fondens Ildsjælpris

Ulrik Lund har som ildsjæl med sin indsats været med til at fastholde og øge Danmarks naturværdier ved at sikre afgræsning af betydelige dele af den truede lysåbne natur - enge, overdrev og strandenge - og ved at involvere landmænd, landboforeninger, kommuner og styrelser.

Ulrik Lund står også bag projektet ”Lån en ko”, hvor Kødkvægforeningen Himmerland har påtaget sig at udlåne 12 kreaturer i sæt af tre dyr til folk, der gerne vil starte egen besætning med naturgræsning. Dyrene er betalt af Naturstyrelsen, men projektet ville aldrig være blevet til noget, hvis ikke Ulrik Lund sørgede for det praktiske.

Ulrik Lund er en ægte ildsjæl, der igangsætter samarbejde mellem kødkvægforeninger, landboforeninger, dyrskuer og et netværk af fire kommuner. Han deler gerne ud af sin praktiske viden om naturpleje med rydning, hegning og afgræsning. Ulrik Lund er også formand for Naturpleje- og Hegningsnetværk Nordjylland.