Arboretet • Kirkegårdsvej 3A • 2970 Hørsholm • T 46 40 00 42 • info@15junifonden.dk
   


Projektmedarbejder til 15. Juni Fonden           

   

15. Juni Fonden udvider sekretariatet med en projektmedarbejder, således at fonden kan gennemføre yderligere projektudvikling og være mere opsøgende i fondens arbejde på natur- og jagtområdet.                                                                                      

Arbejdsopgaver for projektmedarbejderen:

-          Proaktivt opdyrke nye natur- og jagtprojekter til forfølgelse af fondens strategi på området

-          Behandling af indkomne ansøgninger og udarbejdelse af indstillinger til fondens naturudvalg samt bestyrelse

-          Opfølgning på fondens naturprojekter og evaluering af fondens naturprojekter

-          Planlægning af og afholdelse af møder samt faglige seminarer

-          Deltagelse i fondens strategiske arbejde

-          Opdatering og udvikling af fondens hjemmeside

-          Udarbejdelse af oplæg til årsrapporten på natur- og jagtområdet

-          Deltagelse i sekretariatets øvrige driftsopgaver

Baggrund og profil for den ideelle kandidat:

-          En relevant kandidatuddannelse inden for det naturvidenskabelige felt

-          Solid praktisk og faglig erfaring i forhold til naturpleje og artsforvaltning

-          Godt bredt netværk til naturorganisationer, ministerier, styrelser m.m.

-          Gode samarbejdsevner - samtidig med at evne at arbejde selvstændigt og proaktivt

-          Gode kommunikative egenskaber – både skriftligt og mundtligt

-          Omhyggelig og med en kritisk sans

Projektmedarbejderen refererer til fondens sekretariatschef.

Arbejdsstedet vil være på sekretariatets adresse i Arboretet, dog må påregnes nogen rejseaktivitet rundt i Danmark.

Tiltrædelsestidspunkt aftales nærmere.

Ansøgning med angivelse af lønforventninger stiles til:

15. Juni Fonden

Arboretet

Kirkegårdsvej 3A

2970 Hørsholm

Ansøgning med relevante bilag bedes sendt til info@15junifonden.dk inden den 12. april 2018 kl. 12.

Ansøgningen behandles fortroligt.