Arboretet • Arboretvej 2 • 2970 Hørsholm • T 46 40 00 42 • info@15junifonden.dk
   

Grøn mosaikguldsmed og krebseklo

Grøn mosaikguldsmed (Aeshna virides) er en af vores smukkeste guldsmede med sine klare grønne eller blå farver. Den bliver op til 67 mm lang.

Den findes i Nordøstsjælland, Nordvestsjælland og i Sydvestjylland. Men kun få steder, og kun hvor planten krebseklo vokser. Den lægger nemlig kun sine æg i denne plante. Planten synker til bunds om vinteren for at undgå frostskader. Det samme gør æggene, for de klækker først efterfølgene år. Derefter går der et eller to år før de forvandles til flyvende guldsmede. Hvor der findes grøn mosaikguldsmed, kan planten ofte ses i stort antal.

Hvis man er heldig, kan man se guldsmeden jagte over hele Arboretet og på engen ved Krebseklovandhullet. Den kan ses i perioden fra slutningen af juni til september. Muligheden er størst mellem begyndelsen af august og midten afseptember.

Krebseklovandhullet, der ligger mellem Folehave Overdrev, Kirkegården og Arboretet, er det eneste sted i Hørsholm Kommune, hvor guldsmeden med sikkerhed yngler. Hørsholm Kommune har derfor i februar 2018 restaureret vandhullet og fjernet øen med pilekrat og en del af de dunhammer, der var ved at dække vandhullet.

Hullet har siden været flittigt benyttet af mange andre guldsmede. Der er observeret æglægning af Stor Kejserguldsmed, Blå Mosaikguldsmed og flere andre. Der er desuden set en hun af Stor Kærguldsmed, som er en af de 3 fredede guldsmede i Danmark. Hvis den har lagt æg der, vil hullet rumme 2 af de 3 fredede guldsmede i Danmark!

Hullet er også på andre felter et nyttigt vandhul. Der er fx også grøn frø, lille vandsalamander og snog.

Hørsholm Kommune har udarbejdet en indsatsplan for den sjældne guldsmed, som vil blive gennemført i 2018-2020. Indsatsplanen kan findes på kommunens hjemmeside.

Fotos: Kurt Engelhardt