Arboretet • Arboretvej 2 • 2970 Hørsholm • T 46 40 00 42 • info@15junifonden.dk
   

Ved indgangen til Arboretet i Hørsholm står der en træsøjle med teksten ”Den Kongelige Veterinær og Landbohøjskoles ARBORET oprettet i 1936” (foto ). På den modstående side af indgangen sidder et helt nyt glasskilt. (foto) Heraf fremgår, at Arboretet nu er en del af Københavns Universitet, samt at 15. Juni Fonden også har fået domicil i Arboretet. Skiltets tekst dækker også over et nyt samarbejde mellem Københavns Universitet og 15. Juni Fonden med hensyn til Arboretet. Hvad dette samarbejde indebærer skal kort beskrives her.

Samarbejdet blev påbegyndt i perioden 2013-2016, hvor 15. Juni Fonden lejede sig ind i Dendrologihuset beliggende ved indgangen til Arboretet. Fondens bestyrelse fandt, at aktiviteterne i Arboretet på mange måder afspejler fondens grønne profil og ligeledes naturligt berører flere af fondens øvrige formål som f.eks. forskning og uddannelse.

Både Københavns Universitet og 15. Juni Fonden så muligheder i en fælles udvikling af aktiviteterne i Arboretet, hvorfor der blev indgået en formel samarbejdsaftale m.m. 15. Juni Fonden overtog ejerskabet af Arboretet, mens Københavns Universitet beholdt brugsretten og dermed samlingen af vedplanter. Målet var at fastholde forskning, undervisning og formidling i Arboretets samling af træer og buske på de 35 ha, samtidig med at 15. Juni Fonden kunne få et domicil i bygningerne ved indgangen til Arboretet, mens Københavns Universitet frit kunne benytte de øvrige bygninger. Fonden forpligtigede sig derudover til at etablere publikumsfaciliteter ved indgangen til Arboretet, og afsatte en pulje på 10 mio. kr. til projekter til forsat udvikling og forskønnelse af Arboretet. De formelle aftaler faldt helt på plads i 2016 med tinglysning af Københavns Universitets fortsatte brug af Arboretet.


Nye bygninger

For de ca. 20.000 besøgende til Arboretet er opførelsen af et nyt publikumshus på ca. 150 m2 nok det mest synlige resultat af ovennævnte samarbejdsaftale.  Publikumshuset kommer til at bestå af et overdækket areal, hvor guidede ture i Arboretet kan tage deres begyndelse, samt et bagved liggende lokale til undervisning af f.eks. skovbrugs- og landskabsarkitektstuderende til nærmere studier af indhøstet materiale. På det overdækkede areal vil der være mulighed for præsentere forskellige skiftende informationer til Arboretets gæster. Her skal være noget til både de meget dendrologiske interesserede, og til de gæster, for hvem de over 1500 arter kan virke helt overvældende. Som en ny praktisk detalje bliver der etableret toiletforhold for de besøgende, en facilitet der har været efterspurgt gennem lang tid. Endvidere bygges bagved et hus på 500 m2 til 15. Juni Fondens sekretariat, samt faciliteter til seminarer m.m. for Københavns Universitet og andre organisationer og foreninger, der har et naturligt tilhørsforhold til Arboretet. For eksempel kan det blive en flot ramme for dendrologiske foredrag, som så kan kombineres med en tur i samlingen.

Under hele byggeprojektet er der lagt stor vægt på sikring af de mange sjældne træer og buske, der står i byggeområdet. I samarbejde med arboretmesteren er ca. 300 træer og buske flyttet ned i Arboretets gartneri, hvor planterne står i store potter. Når byggeriet er færdigt, flyttes de 300 træer og buske retur til indgangspartiet. Træer og buske, som var for store til at blive flyttet, er blevet indhegnet. Som en ekstra sikkerhedsforanstaltning er der derudover taget stiklinger og frø af stort set alle træer og buske berørt af byggeriet.

Nye projekter i samlingen

Et vigtigt led i udviklingen af Arboretet er som nævnt en pulje på 10 mio. kr. til at gennemføre en række aktiviteter og forskning i Arboretet og dets samlinger. Projekter, der støttes via puljen, drøftes i et samarbejdsudvalg og indstilles til godkendelse i 15. Juni Fondens bestyrelse.

Fremtiden

Generelt er det svære tider for Arboreter og andre levende plantesamlinger, som bliver nedlagt eller nedprioriteret verden over. I en tid, hvor det forventes, at klimaet ændrer sig drastisk, er det vigtigt at bevare dem som et udgangspunkt for forskning og undervisning. Arboreter er også vigtige, fordi de giver publikum mulighed for at opleve og lære om naturens mangfoldighed.

Det har taget mange årtier at opbygge samlingen i Hørsholm, og hvert af samlingens over 8500 træer bærer på sin egen historie. Vi er overbeviste om, at der i fremtiden vil være behov for Arboretet, og at nye generationer vil have glæde og nytte af samlingen. Vi er taknemmelige over at andre har udviklet og passet godt på Arboretet, og vi håber, at det nye samarbejde vil bidrage til at sikre Arboretets eksistens fremover.

Faktaboks

Fonden er en almennyttig fond, hvis formål er at støtte

  • Kunst- og Kultur
  • Forskning og uddannelse
  • Humanitære og sociale formål

og medvirke til

  • At sikre den danske flora og fauna
  • At opretholde balancen mellem jagt- og naturinteresser

Siden 2010 og frem til 2018 har 15. Juni Fonden ydet støtte til projekter i relation til Arboretet med i alt 14 mio. kr.

Udover 15. Juni Fonden har Godfred Birkedal Hartmanns Familiefond samt Real Dania ydet støtte til projekter i Arboretet.