Arboretet • Arboretvej 2 • 2970 Hørsholm • T 46 40 00 42 • info@15junifonden.dk
   


Om Arboretet

Arboretet i Hørsholm blev etableret i 1936 som en udvidelse af Forstbotanisk Have i Charlottenlund med det formål at understøtte undervisningen i skovbrugs- og havebrugsbotanik.

Arboretet bruges stadig i forbindelse med undervisning i botanik- og planteanvendelse på Københavns Universitet. Den unikke samling af træer og buske benyttes også til forskellige nationale og internationale forskningsprojekter.

Samlingen

Arboretet rummer en samling af over 1500 arter, og med underarter og varieteter af over 2,000 botaniske taxa. En stor del af planterne stammer fra indsamlinger fra naturlige bestande, som de findes på deres naturlige voksesteder over hele Verden. Samlingen har fra starten fokuseret på de eksotiske arter, og der er derfor flere hjemmehørende danske arter, som ikke er repræsenteret.

Tre populære vandreturfoldere står ved indgangen til Arboretet og er blevet genoptrykt i 2016. Det drejer sig om:

-          Oplev 2.000 forskellige træer og buske i Arboretet i Hørsholm

-          Rododendron i Arboretet

-          Natur-, Sundheds & Designlaboratoriet med omtale af Terapiskovhaven Nacadia og Helseskoven Octovia

Find mere viden og informationer på www.arboretet.dk.

Informationen om Arboretet og Terapiskovhaven kan findes på Københavns Universitets Hjemmeside.

https://ign.ku.dk/arboret-hoersholm/

Arboretet i Hørsholm er sikret

En ny samarbejdsaftale giver mulighed for at udvikle Arboretet i Hørsholm som grundlag for forskning, undervisning og formidling. 15. Juni Fonden overtager ejerskabet af Arboretet og indskyder midler, der gør det muligt at revitalisere området, både til gavn for Københavns Universitets og offentligheden.

Samlingen af træer og buske, helseskov og terapiskovhave forvaltes fortsat af Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning ved Københavns Universitet. Aftalen betyder desuden, at fonden tilfører Arboretet 10 mio. kr. til udvikling af området.

Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning vil kunne forsætte sine forskningsaktiviteter som hidtil under de samme betingelser, som gælder på Københavns Universitet.

 Et samarbejdsudvalg med repræsentanter for både 15. Juni Fonden og Københavns Universitet skal sikre den fremadrettede drift og fornyelse af Arboretet, herunder at såvel fondens som universitetets formål og interesser tilgodeses.

Fortsat fri adgang. Alle vil fortsat have fri adgang til Arboretets samling af træer og buske i hele åbningstiden. Det nye ejerskab betyder desuden, at de ca. 25-30.000 årlige besøgende får bedre publikumsfaciliteter. Det sker i kraft af de 10 mio. kr., 15. Juni Fonden tilfører Arboretet som led i samarbejdsaftalen.