Arboretet • Kirkegårdsvej 3A • 2970 Hørsholm • T 46 40 00 42 • info@15junifonden.dk
   

Foto: Else Mikkelsen

Arboretet i Hørsholm er sikret

En ny samarbejdsaftale giver mulighed for at udvikle Arboretet i Hørsholm som grundlag for forskning, undervisning og formidling. 15. Juni Fonden overtager ejerskabet af Arboretet og indskyder midler, der gør det muligt at revitalisere området, både til gavn for Københavns Universitets og offentligheden.

Samlingen af træer og buske, helseskov og terapiskovhave forvaltes fortsat af Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning ved Københavns Universitet. Aftalen betyder desuden, at fonden tilfører Arboretet 10 mio. kr. til udvikling af området.

Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning vil kunne forsætte sine forskningsaktiviteter som hidtil under de samme betingelser, som gælder på Københavns Universitet.

 Et samarbejdsudvalg med repræsentanter for både 15. Juni Fonden og Københavns Universitet skal sikre den fremadrettede drift og fornyelse af Arboretet, herunder at såvel fondens som universitetets formål og interesser tilgodeses.

Fortsat fri adgang. Alle vil fortsat have fri adgang til Arboretets samling af træer og buske i hele åbningstiden. Det nye ejerskab betyder desuden, at de ca. 25-30.000 årlige besøgende får bedre publikumsfaciliteter. Det sker i kraft af de 10 mio. kr., 15. Juni Fonden tilfører Arboretet som led i samarbejdsaftalen.