Arboretet • Kirkegårdsvej 3A • 2970 Hørsholm • T 46 40 00 42 • info@15junifonden.dk
   


  Rhododendron

Foto: Else Mikkelsen

Ansøgning om støtte

Fondens bestyrelse behandler ansøgningerne på bestyrelsesmøderne. 

For næste ansøgningsrunde er deadline den 25. august 2014  kl. 12:00.

Deadline for den efterfølgende ansøgningsrunde i 2014 vil være den 27. oktober 2014.

Ansøgning om støtte skal foregå via fondens hjemmeside ved brug af ansøgningsformularen,som ønskes  udfyldt som et resumé af evt. mere omfattende vedhæftede dokumenter.

Vedhæftede dokumenter kan sammenlagt højst fylde 4 MB - og der kan kun vedhæftes 1 dokument under hver af rubrikkerne "ansøgning (følgeskrivelse), projektbeskrivelse (inklusiv budget) og CV (for projektlederen)". 

Fonden svarer normalt kun på ansøgninger, der imødekommes.

 Ansøgninger der almindeligvis ikke tilgodeses

Ansøgninger, der almindeligvis ikke støttes efter 15. juni fondens nuværende praksis for donationer er:

- ansøgninger, der er begrundet i dårlig helbred eller økonomi

- ansøgninger vedr. støtte til studierejser og kongresdeltagelse  

Ansøgninger der tilgodeses

15. Juni Fonden har valgt at lægge hovedvægten på de ansøgninger (fra personer, foreninger og organisationer), der tilgodeser:

 - sikring af de danske landskabelige værdier med dens natur og biodiversitet, herunder den danske flora og fauna

 - balancen mellem jagt- og naturinteresser.

Lister med uddelinger - se under Projekter