Arboretet • Arboretvej 2 • 2970 Hørsholm • T 46 40 00 42 • info@15junifonden.dk
   

Dompap hun, Arboretet

Foto: Kurt Engelhardt


Fonden modtager kun elektroniske ansøgninger indsendt via ansøgningsformularen.

Ansøgningsformular skal benyttes:            Ansøgningsformular

Næste ansøgningsfrist:                           23. Juni 2019 kl. 12:00    

Efterfølgende ansøgningsfrist:                 20. september 2019 kl. 12:00     

                                                            29. november 2019 kl. 12:00         

Vedhæftede dokumenter:                      Max. 4 MB sammenlagt for vedhæftede dokumenter 

                                                             1 dokument under hver af rubrikkerne:

                                                             - Ansøgning/følgebrev

                                                             - Projektbeskrivelse

                                                             - CV for projektleder

                                                             - Budget

Bemærk budgettet skal indeholde forventet forbrug opgjort i timer og timesatser. Fonden dækker ikke overhead.

Når du indsender din ansøgning, accepterer du at 15. Juni Fonden må behandle dine persondata efter Fondens Retningslinier


Fonden svarer normalt kun på ansøgninger, der imødekommes, og der kan tidligst forventes tilsagn ca. 4 måneder efter ansøgningsfrist.

Ansøgninger der almindeligvis ikke tilgodeses

Ansøgninger, der almindeligvis ikke støttes efter 15. juni fondens nuværende praksis for donationer, er:

- ansøgninger vedr. projekter, der er påbegyndt eller afsluttet

- ansøgninger, der er begrundet i dårligt helbred eller økonomi

- ansøgninger vedr. støtte til studieophold, studierejser og kongresdeltagelse  

Endvidere modtages der i aktuelt ikke kunst- og kulturansøgninger indenfor følgende områder:

- Medier, biblioteker og litteratur

- Scene og musik

- Anden kulturel aktivitet, festivaler og messer.


Ansøgninger der tilgodeses

15. Juni Fonden har valgt at lægge hovedvægten på de ansøgninger (fra personer, foreninger og organisationer), der tilgodeser:

 - sikring af de danske landskabelige værdier med dens natur og biodiversitet, herunder den danske flora og fauna

 - balancen mellem jagt- og naturinteresser.

Lister med uddelinger - se under Projekter

Ved indsendelse af en ansøgning registreres navn, e-mail, organisation/forening, samt evt. telefonnummer, sammen med oplysninger om projektet. Oplysningerne anvendes til at vurdere den indsendte ansøgning. Kun relevante medarbejdere samt Fondens bestyrelsesmedlemmer har adgang til oplysningerne. Oplysningerne gemmes hos Fondens Databehandler (ScanNet) og slettes efter ½ år, såfremt projektet ikke opnår støtte.