Arboretet • Kirkegårdsvej 3A • 2970 Hørsholm • T 46 40 00 42 • info@15junifonden.dk
   

Får på Ordrup Næs

Foto: Else Mikkelsen

Ansøgning om støtte

Ansøgningsformular skal benyttes:            Ansøgningsformular

Ansøgningsfrist:                                       04. juli 2016 kl. 12:00

Efterfølgende ansøgningsfrister:                17. oktober 2016 kl. 12.00

Vedhæftede dokumenter:                           Max. 4 MB sammenlagt for vedhæftede dokumenter

                                                               1 dokument under hver af rubrikkerne:

                                                               - Ansøgning/følgebrev

                                                               - Projektbeskrivelse

                                                               - CV for projektleder

                                                               - Budget (bemærk Fonden dækker ikke overhead)


Fonden svarer normalt kun på ansøgninger, der imødekommes, og der kan tidligst forventes tilsagn ca. 2 måneder efter ansøgningsfrist.


Ansøgninger der almindeligvis ikke tilgodeses

Ansøgninger, der almindeligvis ikke støttes efter 15. juni fondens nuværende praksis for donationer, er:

- ansøgninger, der er begrundet i dårligt helbred eller økonomi

- ansøgninger vedr. støtte til studierejser og kongresdeltagelse  

Ansøgninger der tilgodeses

15. Juni Fonden har valgt at lægge hovedvægten på de ansøgninger (fra personer, foreninger og organisationer), der tilgodeser:

 - sikring af de danske landskabelige værdier med dens natur og biodiversitet, herunder den danske flora og fauna

 - balancen mellem jagt- og naturinteresser.

Lister med uddelinger - se under Projekter