Arboretet • Kirkegårdsvej 3A • 2970 Hørsholm • T 46 40 00 42 • info@15junifonden.dk
   


Foto: Else Mikkelsen

Fonden modtager kun elektroniske ansøgninger indsendt via ansøgningsformularen.

Ansøgningsformular skal benyttes:            Ansøgningsformular

Næste ansøgningsfrist:                           22. september 2018 kl. 12:00    

Efterfølgende ansøgningsfrist:                 10. januar 2019 kl. 12:00   

                                                                                                                                        

Vedhæftede dokumenter:                         Max. 4 MB sammenlagt for vedhæftede dokumenter

                                                             1 dokument under hver af rubrikkerne:

                                                             - Ansøgning/følgebrev

                                                             - Projektbeskrivelse

                                                             - CV for projektleder

                                                             - Budget

Bemærk budgettet skal indeholde forventet forbrug opgjort i timer og timesatser. Fonden dækker ikke overhead.


Fonden svarer normalt kun på ansøgninger, der imødekommes, og der kan tidligst forventes tilsagn ca. 4 måneder efter ansøgningsfrist.


Ansøgninger der almindeligvis ikke tilgodeses

Ansøgninger, der almindeligvis ikke støttes efter 15. juni fondens nuværende praksis for donationer, er:

- ansøgninger, der er begrundet i dårligt helbred eller økonomi

- ansøgninger vedr. støtte til studierejser og kongresdeltagelse  

- ansøgninger vedr. projekter, der er afviklet inden evt. uddeling

Endvidere modtages der i resten af 2018 ikke kunst- og kultuansøgninger indenfor føldende områder:

- Medier, bibliotekter og litteratur

- Scene og musik

- Anden kulturel aktivitet, festivaler og messer.

Ansøgninger der tilgodeses

15. Juni Fonden har valgt at lægge hovedvægten på de ansøgninger (fra personer, foreninger og organisationer), der tilgodeser:

 - sikring af de danske landskabelige værdier med dens natur og biodiversitet, herunder den danske flora og fauna

 - balancen mellem jagt- og naturinteresser.

Lister med uddelinger - se under Projekter